Blog

Perill alimentari de la bactèria “Bacillus cereus”

Bacillus cereus és un bacteri Gram positiu, aerobi facultatiu que forma espores. La malaltia pot donar-se com a conseqüència de la ingestió dels microorganismes o les seves toxines. B. cereus pot provocar dos tipus de toxiinfeccions alimentàries,normalment de caràcter benigne. El tipus emètic es produeix per la ingestió de toxines termostables preformades en els aliments […]

Detecció del SARS-CoV-2 (Coronavirus) en superfícies inerts

El virus SARS-CoV-2, que causa l’actual malaltia pandèmica COVID-19, té la seva capacitat potencial per a romandre viable durant diverses hores o fins i tot dies en superfícies rígides, des de les quals es podria transmetre. És per això que és important analitzar espais de treball o superfícies per protegir la nostra salud, la dels nostres treballadors […]