Detecció del SARS-CoV-2 (Coronavirus) en superfícies inerts

El virus SARS-CoV-2, que causa l’actual malaltia pandèmica COVID-19, té la seva capacitat potencial per a romandre viable durant diverses hores o fins i tot dies en superfícies rígides, des de les quals es podria transmetre. És per això que és important analitzar espais de treball o superfícies per protegir la nostra salud, la dels nostres treballadors o la dels nostres clients.

ALTIMIR FOOD LAB, SL, està certificat segons la Norma ISO 9001:2015, Nº de registre 0.04.11214 per l’empresa Tüv Rheinland.  


Informa’t i demana pressupost per a l’anàlisi de detecció del SARS-CoV-2 en superfícies inerts.