GESTIÓ DE QUALITAT I ACREDITACIONS

Dins el sistema de gestió de la qualitat d’Altimir Food Lab, dos eines molt importants específiques del laboratori d’aliments i aigües, són els programes de control de qualitat intern i extern.

Control de Qualitat Extern

Es basa en el processament de materials de control per les diverses magnituds subministrades per una institució externa el propi laboratori i la concentració del qual no es coneix. Periòdicament s’envien resultats a la Organització del programa que realitza un estudi de comparació retrospectiva i objectiva dels resultats de la totalitat de laboratoris participants. Comparant els diversos procediments, s’avalua i es fomenta la formació del personal.

Participem en els següents programes:
Health Protection Agency:
Per anàlisis de legionel·la, aigües i aliments
LABNOVA:
Controls fisicquímics d’aigües

Control de Qualitat Intern

El seu objectiu consisteix en implantar un sistema que que permeti validar els resultats de les determinacions analítiques, realitzar un seguiment dels paràmetres de qualitat de les mateixes, corretgir tendències i realitzar un procediment estadístic de totes les dades. Es basa en el processament sistemàtic de materials de control amb els diferents rangs de concentració , en cada tècnica analítica.

Acreditacions

Certificació ENAC (Veure certificació)
Certificació UNE-ISO 9001:2015 amb número de registre
0.04.11214 (Veure certificat)

  • Laboratoris d’ Aigües i Alimentari
  • Departaments d’Assessoria i Formació

Laboratori Agroalimentari reconegut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb el número 327. (Veure certificat)
Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària amb el número de registre R4-106-97. (Veure certificat)