Perill alimentari de la bactèria “Bacillus cereus”

Bacillus cereus és un bacteri Gram positiu, aerobi facultatiu que forma espores. La malaltia pot donar-se com a conseqüència de la ingestió dels microorganismes o les seves toxines.

B. cereus pot provocar dos tipus de toxiinfeccions alimentàries,
normalment de caràcter benigne. El tipus emètic es produeix per la ingestió de toxines termostables preformades en els aliments i es caracteritza per nàusees i vòmits entre 30 minuts i 6 hores després de l’consum d’aliments contaminats. També poden ocórrer dolors abdominals i / o diarrea. La durada dels símptomes en general és de menys de 24 hores.

El tipus diarreic és causat per la ingestió d’espores en aliments
com verdures i carns que produeixen toxines en el tracte gastrointestinal, causant diarrea aquosa i dolor abdominal després de 6-15 hores de consumir l’aliment implicat. Les nàusees poden acompanyar la diarrea, però el vòmit passa en rares ocasions. Els símptomes persisteixen durant 24 hores en la majoria dels casos.


Per la seva abundància en els sòls i la resistència de les espores, B. cereus pot estar present en totes les categories d’aliments com la carn, la llet, el peix i especialment els vegetals. Els brots de tipus emètic en general han estat associats amb els productes d’arròs, però, altres aliments amb midó com les patates i pasta. Alguns formatges també han estat implicats. Altres aliments com salses, budines, sopes, guisats, pastes i amanides han estat relacionats sovint amb brots d’intoxicació alimentària.